Een zware job of een stressvolle periode waarin veel van jou gevraagd wordt, of jij teveel van jezélf vraagt?


Er zijn diverse redenen denkbaar waarom je snel moe of buiten adem bent, vaak buikpijn hebt, prikkelbaar bent, alles lijkt te vergeten of moeite hebt met slapen… 

Ook specifieke leefomstandigheden, vroegere gebeurtenissen en/of eetgewoonten, gebruik van medicatie,…zijn hierbij erg belangrijk. De klachten zijn vaak zo algemeen dat we ermee hebben leren leven en niet meer als klacht herkennen. Toch hebben ze een erg belangrijke impact op onze levenskwaliteit. Elke klacht of ziekte is het resultaat van een te lang verstoorde energiebalans.

Emotionele stress, sociale stress of mentale stress


Vandaag is stress eerder emotioneel, sociaal of mentaal van aard, én vaak ook langdurig aanwezig…

… maar evolutionair onbekend. Ons lichaam reageert hierop met de evolutionair geprogrammeerde en energetisch erg dure fight-flight respons, een (overlevings) situatie waarin het lichaam organen en processen on-hold zet om energie uit te sparen of weg te halen. Energie die nodig is voor de stressreactie.

Wanneer een stressreactie verlengd (chronisch) actief blijft, geraakt onze voorraad aan nutriënten erg snel uitgeput, wat onvermijdelijk leidt tot tekorten, verstoringen en uitputting van diverse organen en orgaansystemen, m.a.w.het hele lichaam…

Laat je dit gebeuren met je smartphone? Met je lichaam wel?

Balans:
draagkracht – draaglast

Onder draaglast verstaan we alles wat ons energie kost en op dit moment ons leven moeilijker maakt zoals bv. een conflict, een probleem met de partner, niet assertief kunnen reageren in bepaalde situaties,… 

Onder draagkracht verstaan we alles wat energie geeft, zoals bv. een goede relatie met je kinderen, fijne hobby’s, een goed gevoel voor humor,… 

Het evenwicht tussen beide kan op twee manieren verstoord zijn:

Als de draagkracht te klein voor de draaglast

We kunnen stress ervaren wanneer we geconfronteerd worden met een emotionele gebeurtenis zoals bv. afwijzing, langdurig zieke partner, ontslag, financieel probleem,…). Maar ook zonder deze extremen staan velen onder ons al continu onder zware druk: zowel privé, maatschappelijk als professioneel.

Door zo hard ons best te doen om te proberen voldoen aan die eisen, hebben we nog maar weinig of geen controle meer over wat we nu eigenlijk graag zélf willen. Tijd om te ontspannen of te genieten is er vaak niet meer en bovendien leidt die constante druk vaak tot een ongezonde leefstijl met te weinig slaap, te weinig beweging, te weinig gezonde voeding, te weinig sociaal contact,…

En die ongezonde leefstijl zorgt dan weer voor bijkomende klachten….Maar de draagkracht kan ook te groot worden voor de draaglast

Wanneer iemand niet genoeg uitdaging kent of zijn leven als eentonig ervaart, kan ook dit leiden tot stress. Je hebt dan wel veel energie en draagkracht, maar je kan er (te) weinig mee doen. 

Natuurlijk is die balans bij iedereen wel eens uit evenwicht. We hebben allemaal wel eens een moeilijkere periode, maar wanneer dit chronisch wordt en er té lang té weinig evenwicht is, of je het gevoel hebt steeds dieper in de put te zakken, dan wordt stress toch écht een probleem, zoek dan professionele hulp!

Ships don’t sink because of the water around them;
ships sink because of the water that gets in them.

Don’t let what’s happening around you
get inside you and weigh you down.